Topptekst

Bestilling og oppsigelse av nettleieavtale

Dette skjemaet skal benyttes for bestilling og/eller oppsigelse av nettleieavtale med Valdres Energi Nett. Ved overtakelse vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn, være gjeldende. Valdres Energi Nett aksepterer overtakelse inntil 30 virkedager tilbake i tid dersom dette er avtalt mellom utflytter og innflytter. Hvis dette ikke er mulig eller det er uklart hvem som skal overta, må Valdres Energi Nett få tilgang til måleren og eventuelt stenge anlegget. Dersom nettkunden flytter eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers skriftlig varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen, er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil ny avtale er inngått med annen nettkunde. Vi viser for øvrig til Energibransjens standardvilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft.

Hvis du som flytter inn allerede har kontrakt med kraftleverandør, vennligst opplys dette i kommentarfeltet nedenfor. Merk at du selv må gi beskjed om flytting til denne leverandøren.

Anleggs-/målepunktopplysninger
Målernr eller målepunktID *
Flyttedato *
Stand
Anleggsadresse *
Postnr *
Opplysninger om den som flytter ut (oppsigelse av nettleie)
Navn
Kundenr
Ny adresse (for opphørsregning)
Postnr
Opplysninger om den som flytter inn (bestilling av nettleie). Abonnementet kan kun stå registrert på én person eller bedrift.
Navn *
Adresse *
Postnr *
Telefon-/mobilnummer *
E-postadresse
Gjelder bestillingen privat eller næring? *
Skal faktura sendes til annen adresse? *
Er du eier av anlegget? *
Vil du legge inn en kommentar?
Ditt navn (bestillers navn) *